Mindfulness: Umění žít v přítomném okamžiku

25. 6. 2023

Víte, jak často se stává, že jste fyzicky přítomní, ale vaše mysl bloudí někde jinde? V dnešním uspěchaném světě, kdy je naše mysl neustále rozptylována různými podněty, se stává stále těžší najít klid a soustředit se na to, co právě děláme. A právě zde vstupuje na scénu mindfulness – způsob života a myšlení, který nám umožňuje propustit minulost i budoucnost a plně se soustředit na přítomný okamžik. Je to jako cvičení pro naši mysl, která je často jako nespoutaný kůň, který se snaží uniknout. Tímto způsobem nám umožňuje být autentičtí a upřímní sami k sobě. 

Deinice a Původ 

Mindfulness je termín odvozený z buddhistického pojmu “sati”, což znamená vědomost, pozornost a uvědomění. Přestože mindfulness má kořeny v buddhismu, stále více lidí bez ohledu na náboženskou příslušnost nachází výhody tohoto přístupu v moderním světě. 

Jednoduše řečeno, mindfulness znamená plně se soustředit na to, co právě prožíváme, bez soudění nebo hodnocení. Jde o aktivní uvědomování si toho, co se děje uvnitř nás a kolem nás právě teď. 

Výhody Mindfulness 

Praxe mindfulness může přinést mnoho pozitivních změn do našeho života. Několik hlavních výhod zahrnuje: 

  • Snížení Stresu: nám umožňuje přijímat stresující situace s klidem a chladnou hlavou, místo abychom se jimi nechali přemáhat. 
  • Zlepšení Koncentrace: Praxe nás učí soustředit se na jednu věc najednou, což zlepšuje naši schopnost koncentrace a produktivity. 
  • Lépe Zvládání Emocí: nám pomáhá lépe rozpoznávat a zpracovávat naše emoce, což nám umožňuje lépe je zvládat a nevnášet je do dalších situací. 
  • Zlepšení Vztahů: Tím, že jsme více přítomní ve vztazích, můžeme lépe naslouchat a porozumět druhým, což vede ke zlepšení komunikace. 

Mindfulness není jen technika, ale spíše způsob života. Je to umění být plně přítomní ve všem, co děláme, a to s otevřenou myslí a bez souzení. Praxe nám umožňuje objevovat krásu každodenního života, která je často přehlížena, když jsme neustále zaměřeni na minulost nebo budoucnost. 

Začít s mindfulness nemusí znamenat radikální změnu životního stylu. Můžete začít malými kroky a postupně integrovat tento přístup do svého každodenního života. Být více přítomní může mít hluboký vliv na vaše fyzické a duševní zdraví, stejně jako na vaše vztahy a celkový pocit štěstí. 

Dopřejte si čas na meditaci, na to, abyste se stali pozorovatelem svých myšlenek a emocí. Naučte se vnímat krásu okamžiku a ocenit malé radosti každodenního života. Mindfulness vám umožní objevit hlubší spojení se sebou samými a s okolním světem.